Open Call

Hoe kan je deelnemen?

Stuur de volgende documenten in PDF  formaat naar deelnemen@bolstercollective.com

In het Nederlands of Engels

Deadline: 15 december 2020

  • CV
  • Portfolio met recent werk
  • Korte motivatie
  • Je website adres en/of sociale media
  • Contact gegevens

Na afloop van de Open Call maken we een selectie uit de ingestuurde dossiers en nodigen we de geselecteerde kandidaten uit voor een gesprek.