Wat we doen

Wat is Bolster?

Bolster is een kunstenaarscollectief dat in 2019 is opgericht door beeldend kunstenaars Pieter Léon Vermeersch en Nel Bonte.

Bolster plant bijeenkomsten op maandelijkse basis. We ondersteunen elkaar op creatief, inhoudelijk en praktisch gebied. Daarnaast treden we in groepsverband naar buiten. Dit kan resulteren in gemeenschappelijke projecten en tentoonstellingen. Bolster is eveneens een platform om te netwerken en je werk te promoten. We nodigen externen (curatoren, kunstenaars,…) uit voor feedbackmomenten en organiseren atelier bezoeken bij de verschillende leden.

We mikken op maximaal een zestal leden zodat er voldoende ruimte is voor elke kunstenaar om zich uit te drukken.

 

Visie

Nel en Pieter Léon leerden elkaar kennen tijdens het gemeenschappelijk project ‘A Ves… you know!’ in Slovenië. Het netwerken over de grenzen heen, de vele gesprekken en de kruisbestuivingen leiden tot een verdere samenwerking. Van daaruit groeide het collectief Bolster.

Een korte blik op de geschiedenis bewijst dat mensen die zich verenigen in staat zijn om meer te bereiken: van alle kunstenaarsgroepen tot alle ambachten en het strijden voor meer sociale rechten.

Het collectief combineert meerdere disciplines en biedt de mogelijkheid een groter publiek te bereiken. Het is een organisatie van gelijken waarin de gecombineerde kennis van de individuele leden de groep naar een hoger niveau tilt.

 

 

Hoe ziet een bijeenkomst eruit?

Er zijn verschillende soorten van bijeenkomsten:

  • feedback momenten
  • samen projecten/ expo’s uitwerken
  • bezoek van externen en curatoren
  • atelierbezoeken bij de individuele leden

Wie kan zich aanmelden?

  • beeldend kunstenaars die reeds enkele jaren professioneel actief zijn.
  • alle disciplines binnen de beeldende kunsten zijn welkom: sculptuur, schilderkunst, nieuwe media, fotografie, tekenkunst, video, installatiekunst, …