Wie we zijn

Pieter Léon Vermeersch

Pieter Léon Vermeersch had in 2018 zijn eerste solo tentoonstelling bij Aporia Gallery in Brussel en hij stelde onder andere ook tentoon in BOZAR en Museum M. In 2019 maakte hij samen met Nel Bonte deel uit van een kunstexpeditie en tentoonstelling in Ljubljana in Slovenië van WARP.

Pieter Léon werkt rond het spanningsveld tussen de begrippen utopie en dystopie. Meer dan ooit is er nood aan de kracht van de verbeelding om in te zien waar we met onze steden en onze wereld wel of niet naartoe willen. Een maatschappij zonder toekomstbeeld is er één zonder ziel.

De gebouwen die Pieter Léon Vermeersch ontwerpt zijn geen echte gebouwen, maar gebouwen die door hun imaginair karakter aanzetten tot reflectie. Het is de architectuur en de stad bekeken door de lens van de kunstenaar.

www.astopia.eu

Nel Bonte

Doorheen haar oeuvre gaat Nel Bonte op zoek naar de grens tussen sculptuur, architectuur en scenografie. Interpretatie en het opnieuw construeren van een bestaand classificatiemodel vormen de basis. Hierbij kan de betekenis of functie van een herkenbare vormentaal van een dagdagelijks object worden herzien. Een nieuwe betekenis wordt gegeven, dit zowel inhoudelijk als vormelijk. Dit resulteert in een serie van sculpturen die veel weg hebben van schaalmodellen waarbij interactie met het publiek een deel van het onderzoek/oeuvre vormt. De locatie waar haar werk zal plaatsvinden wordt telkens opnieuw in vraag gesteld. ‘De fysieke ruimte’ krijgt hierbij een inhoudelijke betekenis. 

In het straatbeeld van België staan reeds enkele geïntegreerde kunstwerken.

Naast het creëren van kunst in de publieke ruimte stelde Nel reeds tentoon in het MHKA te Antwerpen, BOZAR in Brussel, WARP te Sint Niklaas en won ze oa. de prix Godecharle. Dit leidde tot het deelnemen aan residenties in het buitenland ( zoals in Finland, Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje). Bij Nel haar recentste project komt beeldende kunst samen met het medium dans.

www.nelbonte.com